Användarvillkor

FORTSÄTTNING:

På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till lzqee.com. Vi erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats, till dig som användare under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss ingår du i vår "Tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor och regler ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policys som hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via en hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner samtliga villkor och bestämmelser i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är hostad av Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online-plattform för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - BESTÄMMELSER FÖR ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig enligt lag i det land där du är bosatt eller att du är myndig enligt lag i det land där du är bosatt och har gett oss ditt medgivande att dina minderåriga anhöriga får använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av förstörande natur.

Brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst.

Du erkänner att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) överföras över olika nätverk och (b) ändras för att anpassas till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för tydlighetens skull och begränsar inte dessa villkor eller har någon annan påverkan.

SEKTION 3 - RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDENSLINJE FÖR INFORMATION

Vi ansvarar inte om informationen som tillhandahålls på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte användas som enda grund för beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för referensändamål. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller delar av den eller dess innehåll) utan föregående meddelande.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängningar eller avbrott av tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (vid tillämplighet)
Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online genom webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas endast av vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så korrekt som möjligt i butiken. Vi kan inte garantera att färgåtergivningen på din datorskärm är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller land. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Ett erbjudande om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

SEKTION 6 - NOGGRANNHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan även gälla för beställningar som görs med samma kundkonto eller med samma kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar ha placerats av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att lämna aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen se vår returpolicy.

SEKTION 7 - VALFRITT VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, har kontroll över eller påverkan på.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som helst som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av respektive tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

SEKTION 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PARTER
Viss information, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Länkar från tredje parter på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi ger inga garantier och kommer inte att ha något ansvar eller någon skyldighet för något tredjeparts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje parter.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skadestånd som är relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med någon tredjeparts webbplats. Vänligen granska noggrant tredje partens policys och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, krav, frågor eller bekymmer rörande tredjepartsprodukter bör riktas till tredje parten.

SEKTION 9 - KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDARE, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR
Om vi ber dig eller om du utan vår begäran skickar vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt kallat "Kommentarer"), samtycker du till att vi får, när som helst och utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på andra sätt använda i vilket medium som helst de Kommentarer du skickar till oss. Vi är inte skyldiga (1) att behandla några Kommentarer som konfidentiella; (2) att betala någon ersättning för några Kommentarer; eller (3) att svara på några Kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi i vår enskilda bedömning anser vara olagligt, stötande, hotfullt, förtal, ärekränkande, pornografiskt, obscen eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någons immateriella rätt eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina Kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, integritetsrätt, personlighetsrätt eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker också till att dina Kommentarer inte kommer att innehålla förtalaktigt eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscen material eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget för några Kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella Kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och påtar oss inget ansvar för några Kommentarer som postas av dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION
Överföringen av personuppgifter genom butiken omfattas av vår integritetspolicy. För att läsa vår integritetspolicy, klicka här.

SEKTION 11 - FEL, ONGENSKAPER OCH UTGÅVOR
Ibland kan det finnas skrivfel, oegentligheter eller utelämnanden som kan röra produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet på vår webbplats eller i tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, oegentligheter eller utelämnanden samt att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss inget åtagande att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, förutom enligt lagkrav. Inget specifikt uppdateringsdatum eller uppdateringsfrekvens som gäller i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll för följande ändamål: (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionsnedsättning; (f) för att ge falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, fiska, farmning, förklädnad, spindla, krypa eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

SEKTION 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan uppnås genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.

Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsten eller oförmågan att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor av säljbarhet, handelskvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska lzqee, våra direktörer, tjänstemän, anställda, partners, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller några direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundas på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strängt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av tjänsten eller några produkter som skaffas genom användning av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som en följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om möjligheten har påpekats. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner vara begränsat till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

SEKTION 14 - SKADESTÅNDSÅTGÄRDER
Du samtycker till att hålla lzqee och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterföretag, partners, chefer, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadlig från alla krav eller anspråk, inklusive skäliga advokatarvoden, som framställs av tredje part till följd av eller i samband med dina överträdelser av dessa användarvillkor eller de dokument som de hänvisar till, eller dina överträdelser av någon lag eller tredje parts rättigheter.

SEKTION 15 - DELBARHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara genomförbar till den största omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljd från dessa användarvillkor. En sådan bestämning påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av några andra återstående bestämmelser.

SEKTION 16 - UPPLÖSNING
Skyldigheterna och ansvarigheterna för parterna som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är giltiga tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, enligt vårt eget gottfinnande, bedömer att du inte uppfyller något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, eller om vi misstänker att du inte har uppfyllt något villkor eller någon bestämmelse, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan varsel, och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och med uppsägningsdatumet. Dessutom kan vi i enlighet därmed neka dig tillgång till våra tjänster (eller en del av dem).

SEKTION 17 - HELA AVTALET
Vårt underlåtande att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policys eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör det fullständiga avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter vid tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot parten som har utformat texten.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Hongkong.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta vilken del som helst av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till service@lzqee.com.

 GIXTREND LIMITED
338 EUSTON ROAD,LONDON,ENGLAND NW1 3BT